Samhället kräver fler elektriker göteborg

Att samhället allt mer digitaliseras nämns ofta i media. Det är allt från banktjänster till bokningar och kontakt med myndigheter som sker digitalt. När allt fler digitala tjänster byggs upp ökar även behovet av ett utbyggt elnät och nya flexibla lösningar. Det som sker är att samhället allt mer elektrifieras. Det i sin tur kräver allt fler elektriker – ett yrke som redan idag är ett tydligt bristyrke.

I en artikel i Svenska Dagbladet (19-05-02) nämns det att det idag saknas ”uppemot 10 000 elektriker”. Några orsaker till detta kan vara stor nybyggnation i storstäderna, expanderande elektrifiering och att det inte är lika populärt att utbilda sig till detta yrke.

Mycket ojämnställd bransch

I samma artikel påpekas det att branschen är en av de mest ojämnställda i Sverige. Man räknar med att enbart ca 2% av alla elektriker är kvinnor. För att få fler att utbilda sig till, och jobba som elektriker, behövs därmed andelen kvinnor öka kraftigt. Detta anser i alla fall regeringen som har målet att siffran ska upp till 25%. Om detta inte lyckas kan risken öka att Sverige inte hänger med utvecklingen gällande elektrifiering och digitalisering.

Flera orsaker till bristen

Det är inte enbart utbyggnationen av elnät och elektrifiering av samhället som skapat denna brist på elektriker. Det finns flera orsaker som sammantaget som elektriker göteborg skapar denna situation.

Tidningen Elinstallatören publicerade en artikel år 2018 med titeln ”Därför är arbetskraftbristen så stor” där man påtalar att antalet nyutbildade elektriker inte är problemet. De räknar ut att om alla som gått utbildningen skulle börja jobba skulle problemet vara löst. Det handlar alltså inte om bristande intresse.

Man påpekar att gymnasieutbildningen har låg ”hit rate”. Med det menas att få väljer att börja jobba efter slutförd utbildning. För det första börjar 25% på högskola eller universitet efter utbildningstiden. Dessutom är det många som väljer andra yrken trots att man valt att utbilda sig till elektriker.

Här kan man ju fråga sig vad det i utbildningen, eller praktiken, som gör att många väljer andra yrken trots att utbildningen varit så tydligt inriktad mot just ett specifikt yrke.

Ett problem är att många elföretag är småföretag med bara ett par personer anställda. Man har helt enkelt inte tid att ta emot praktikanter eller lärlingar. Det kan därmed vara svårt att hitta arbetsplatser som ger den praktiska kunskapen. Att ha en lärling kan ju både ge mycket till företaget och till lärlingen. Men allt handlarom personkemi och inställning.