Rekrytering utan CV

Rekrytera utav CV, går det? Ja, det gör det och det finns flera fördelar med att åtminstone testa. Resultatet blir att man lägger mindre värderingar kring varje enskild person och chansen att man kommer undan utan förutfattade meningar är stor. Man fokuserar istället på sådant som är relevant för just den tjänst man behöver tillsätta och man får dessutom en rättvis och likvärdig bedömning för samtliga kandidater.

Bidrar till en fördomsfri rekrytering

Människan bildar sig snabbt en uppfattning om andra personer vare sig det är medvetet eller inte, även i dom fall man har för avsikt att vara helt neutral. Ålder, kön, bakgrund, utbildning och andra faktorer gör att man snabbt får en bild av en person innan man ens hunnit träffas och det finns fördelar med att undvika detta. En fördomsfri rekrytering innebär att kort och gott att man rekryterar utan fördomar och att då hoppa över steget med CV:n, där dom festa beskriver lite om sig själva, gör att man redan är en bra bit på väg.

Fler tester ger jämnare bedömning

Men hur ska man då göra för att bedöma lämpliga kandidater vid sin rekrytering om man inte har något CV att gå på? Svaret är enkelt – istället för att fokusera på CV:n och gamla meriter kan man istället låta dom sökande genomgå olika tester som lämpar sig för den tjänst som behöver tillsättas med rekrytering stockholm. Det visar på kompetens, teknisk färdighet, personlighet och andra delar som kan vara av värde för det aktuella jobbet. Det är även vanligt att man använder sig av olika typer av frågeformulär som alla sökanden får fylla i. Genom tester får man svart på vitt vad olika kandidater kan och inte.

Enklare process

Att gå igenom alla CV:n i samband med en rekrytering kan vara otroligt tidskrävande och dessutom krävs det att man är skärpt och noggrann för att inte missa något viktigt. Man slipper alltså ett jobbigt moment men man gör det även enklare för dom som söker. Statistik visar att fler känner sig lockade att söka en tjänst där man inte behöver lämna något CV och det blir dessutom allt mer vanligt.

En CV-lös rekrytering är en trend just nu som många arbetsgivare väljer att prova på. Kanske fungerar det och kanske inte men det minskar risken för diskriminering samtidigt som hela processen blir mer effektiv. Har man inte redan testat kan det vara väl värt ett försök för att underlätta både för sig själv och sina sökande.